Kệ hoa chia buồn

Kệ hoa thích hợp cho các dịp chúc mừng. Những kệ hoa lớn thể hiện đẳng cấp của công ty bạn với đối tác.

Vui lòng chọn mẫu bên dưới...

Lời cuối
Mã SP : HTA-05291

Lời cuối

1,800,000 đ
Cát Bụi
Mã SP : HTA-2415

Cát Bụi

1,850,000 đ
Trở về cát bụi
Mã SP : HTA-00118

Trở về cát bụi

1,870,000 đ
Ngày buồn thương
Mã SP : HTA-04283

Ngày buồn thương

1,850,000 đ
Ráng chiều
Mã SP : HTA-04107

Ráng chiều

1,780,000 đ
Ngàn lời tiếc thương
Mã SP : HTA-04126

Ngàn lời tiếc thương

1,750,000 đ
Yên giấc
Mã SP : HTA-1703

Yên giấc

1,950,000 đ
Tràn đầy tiếc thương
Mã SP : HTA-17032

Tràn đầy tiếc thương

3,350,000 đ
Chiều tím
Mã SP : HTA-57342

Chiều tím

1,250,000 đ
Đưa Tiễn Về Nơi Xa
Mã SP : HTA-57341

Đưa Tiễn Về Nơi Xa

1,050,000 đ
Về Nơi Xa
Mã SP : HTA-0817

Về Nơi Xa

905,000 đ
Last Breath
Mã SP : HTA-1117

Last Breath

2,000,000 đ
Yên bình
Mã SP : HTA-05143

Yên bình

960,000 đ
Thương Tiếc
Mã SP : HTA-2413

Thương Tiếc

1,950,000 đ
Biệt Ly
Mã SP : HTA-14216

Biệt Ly

1,617,000 đ
Cành Hoa Trắng
Mã SP : HTA-2317

Cành Hoa Trắng

1,150,000 đ
Hạ Trắng
Mã SP : HTA-0717

Hạ Trắng

1,650,000 đ
Ngậm Ngùi 1
Mã SP : HTA-2417

Ngậm Ngùi 1

1,675,000 đ
Kính Viếng
Mã SP : HTA-02216

Kính Viếng

958,000 đ
Luyến Tiếc
Mã SP : HTA-000315

Luyến Tiếc

1,500,000 đ
Một Cõi Đi Về
Mã SP : HTA-12201

Một Cõi Đi Về

1,650,000 đ
Ngậm Ngùi
Mã SP : HTA-01216

Ngậm Ngùi

1,850,000 đ
Ngàn Thu
Mã SP : HTA-201603

Ngàn Thu

1,150,000 đ