Giỏ hàng của tôi

Mã/Tên SP Giá Số lượng
Tổng cộng 0 VND

Điện Hoa Quốc Tế

 • Mã SP: WR-ARME

  Wreath

  Wreath

  Giá: 3.516.021 VND

 • Mã SP: WR-FI

  Wreath

  Wreath

  Giá: 8.378.642 VND

 • Mã SP: WR-POR

  Wreath

  Wreath

  Giá: 10.132.229 VND

 • Mã SP: WR-GU

  Wreath

  Wreath

  Giá: 7.024.965 VND

 • Mã SP: WR-CHI

  Wreath

  Wreath

  Giá: 5.749.146 VND

 • Mã SP: WR-SIN

  Wreath

  Wreath

  Giá: 3.836.303 VND

 • Mã SP: WR-TW

  Wreath

  Wreath

  Giá: 6.386.171 VND

 • Mã SP: 508

  Wreath

  Wreath

  Giá: 8.299.014 VND

 • Mã SP: WR-IRE

  Wreath

  Wreath

  Giá: 4.436.168 VND

 • Mã SP: INT-KR-WR

  Wreath

  Wreath

  Giá: 7.449.648 VND

 • Mã SP: WR-PA

  Wreath

  Wreath

  Giá: 6.690.527 VND

 • Mã SP: WR-NET

  Wreath

  Wreath

  Giá: 13.120.935 VND

 • Mã SP: WR-NI

  Wreath

  Wreath

  Giá: 5.855.317 VND

 • Mã SP: 1708

  Wreath

  Wreath

  Giá: 11.116.078 VND

 • Mã SP: WR-INDO

  Wreath

  Wreath

  Giá: 4.853.773 VND

 • Mã SP: 2607

  Wreath

  Wreath

  Giá: 3.836.303 VND

 • Mã SP: WR-BELA

  Wreath

  Wreath

  Giá: 11.326.650 VND

 • Mã SP: WR-GRE

  Wreath

  Wreath

  Giá: 8.527.281 VND


Hỗ trợ trực tuyến

Testimonials

Lời khách hàng

Chúc mừng Điện Hoa Việt Nam với phiên bản mới. Đẹp và hoành tráng quá. Cũng đầu tư nhiều đấy nhỉ. Sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Thân mến. 
I've been using Dien Hoa Viet Nam’s services for quite some time and have always been pleased with their selection of flowers as well as their excellent customer service. I recommend them to all of our clients!  
I would like to express my whole heartedly thanks to the prompt delivery and good service provided. All my requests was being fulfilled by your friendly staff. You are always so willing to accommodate, so willing to serve, that's why I'll always use Interflora.vn. 
I don't know what words I can say to make You know how much I'm greatful for Your job!!! Thank You 1000 times and have a good day! Your happy customer from Russia 
Vừa rồi tôi có đặt hai hoa hai lần bên Điện Hoa Việt Nam, chuyển phát đến hai địa điểm vào ngày 24 và 25. Quả thật người nhận rất hài lòng về cách làm việc của ĐHVN. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với phòng customer support của bên quý công ty.  

Đối tác

Member of Interflora Banner